W ramach WSS wybudowana została sieć o długości 4500 km, z 576 punktami dostępowymi.

Co najmniej jednym w każdej wielkopolskiej gminie.

Całkowite koszty tego przedsięwzięcia to:

410 446 663,51 PLN

Projekt koncentruje się na "białych obszarach NGA"

(tj. obszarach, na których obecnie nie ma infrastruktury NGA, a inwestorzy prywatni nie planują inwestycji w taką infrastrukturę w najbliższej przyszłości). Zapewnienie operatorom telekomunikacyjnym dostępu do infrastruktury stworzy zachęty do inwestycji ostatniej mili. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa wybudowała infrastrukturę do poziomu gminy - łącza do odbiorców końcowych muszą zapewnić regionalni operatorzy telekomunikacyjni.

Drugim celem projektu jest umożliwienie korzystania z nowej sieci, aby wyeliminować „przepaść cyfrową” w zakresie podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na których obecnie nie ma odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej.


Założenia projektu

  1. Budowa na zagrożonych wykluczeniem cyfrowym terenach województwa wielkopolskiego, infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby regionalnej sieci telekomunikacyjnej.
  2. Budowa szkieletowej i dystrybucyjnej infrastruktury teleinformatycznej - projekt nie obejmuje budowy infrastruktury dostępowej.
  3. Skoncentrowanie inwestycji na budowie sieci światłowodowej, w celu przybliżenia lokalizacji węzłów optycznych do użytkowników końcowych.
  4. Zakres inwestycji - blisko 4500 km sieci światłowodowej, przede wszystkim infrastruktura pasywna oraz elementy aktywne w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie sieci.